Toplu SMS için Gerekli Olan Evraklar

Toplu SMS için Gerekli Olan Evraklar

Başlık Talebinizin Onaylanması için, Gerekli Olan Evraklar:

 • Adınız ve Soyadınız ile, SMS göndermek için:

  • T.C. kimlik belgesi fotokopisi,
  • Unvan kullanılması halinde, (Dr. Av. vb.) unvanı ispatlayıcı belge,
  • e-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan, Yerleşim Yeri (İkametgah) belgesi,
  • eMarka İletişim - Abonelik Sözleşmesi'nin aslı. (Tüm sayfaları ıslak imzalı olarak.)
 • Şirket unvanı ile, SMS göndermek için:

  • Şirket adına imza yetkisi olan kişinin, T.C. kimlik belgesi fotokopisi,
  • T.C. kanunlarına göre kurulmuş şirket tarafından, imzalı ve kaşeli,
   • Ticaret Sicil Gazetesi örneği, veya
   • Ticaret Sicil Kaydı, veya
   • Unvanı ispatlayıcı diğer resmi belgeler.
   • Gönderilecek olan tüm evraklar, ıslak imzalı ve kaşeli olmalıdır.
  • eMarka İletişim - Abonelik Sözleşmesi'nin aslı. (Tüm sayfaları ıslak imzalı ve kaşeli olarak.)
 • Kamu kurum ve kuruluş unvanı ile, SMS göndermek için:

  • Kurum adına imza yetkisi olan kişinin, T.C. Kimlik belgesi fotokopisi,
  • İlgili kamu kurum ve kuruluşundan alınmış resmi belge (görev yeri belgesi, atama belgesi vb.),
  • eMarka İletişim - Abonelik Sözleşmesi'nin aslı. (Tüm sayfaları ıslak imzalı ve kaşeli/mühürlü olarak.)
 • Dernek veya STK unvanı ile, SMS göndermek için:

  • STK adına imza yetkisi olan kişinin, T.C. kimlik belgesi fotokopisi,
  • İlgili sivil toplum kuruluşundan alınmış belge veya karar defteri fotokopisi,
  • e-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan, Yerleşim Yeri (İkametgah) belgesi,
  • eMarka İletişim - Abonelik Sözleşmesi'nin aslı. (Tüm sayfaları ıslak imzalı ve kaşeli/mühürlü olarak.)
 • Tescilli marka adı ile, SMS göndermek için:

  • Marka sahibi olan kişinin, T.C. Kimlik belgesi fotokopisi,
  • Marka sahipliğini ispatlayıcı belge,
  • e-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan, Yerleşim Yeri (İkametgah) belgesi,
  • eMarka İletişim - Abonelik Sözleşmesi'nin aslı. (Tüm sayfaları ıslak imzalı olarak.)
 • Bayiliği veya temsilciliği yapılan bir firma unvanı ile, SMS göndermek için:

  • Şirket adına imza yetkisi olan kişinin, T.C. kimlik belgesi fotokopisi,
  • İlgili firma veya kuruluş izninin alındığını ispatlayıcı belge,
  • eMarka İletişim - Abonelik Sözleşmesi'nin aslı. (Tüm sayfaları ıslak imzalı ve kaşeli olarak.)

NOT: BTK'nın 13.08.2018 tarihli ve 98966759-153.99-E.60186 sayılı kararı ile, gerekli evraklar değişmiştir ve internet sitesi adreslerini, SMS başlığı olarak kullanmak yasaklanmıştır.Toplu SMS Gönderimi için Neden Evrak Talep Edilmektedir?

STH hizmeti sunan işletmecilerden, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca hazırlanan ve 28/07/2010 tarih 27655 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği nin 15 inci maddesinin altıncı fıkrası gereğince, çalıştıkları kişi veya kurumlardan bu belgeleri eksiksiz olarak almaları istenmektedir.

DİĞER BLOG / DUYURU